دستورالعمل طراحی و تهیه نقشه های قالبندی و کفراژ بندی بتن در شرکت تسکو   tesko

تسکو قالب بتن داربست

پس از آماده شدن طرح قالب بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد، اطلاعات طراحی قالب بندی را باید در اختیار افراد محل کار یا کارخانه قرار داد تا قالبها ساخته شوند. در صورت تهیه نقشه های ساده، روشن و کامل می توان مقدار زیادی در وقت و هزینه کار دفتری، کارگاهی یا محل کار صرفه جویی کرد. نقشه های ایده آل شامل تذکرات و دستورات اساسی برای ساخت قالبها است، اما نباید توسط خطوط، علائم، نشانها یا ابعاد غیر ضروری شلوغ و درهم شوند

گاهی اوقات برای ساده سازی نقشه ها، مواردی که جزو روش استاندارد پیمانکار است حذف می شوند، اما این کار مستلزم آن است که مهندسین طراح ، نقشه کش ها، تکنسین هاو نیروی کارگاهی کاملا با روشهای ثابت پیمانکار آشنا باشند. با تغییر دائم نیروی کار به عنوان یک قانون تا استثنا در صنعت ساختمان امروزی ، مطمئن تر آن است که با تهیه مهرها یا برچسب های چاپی، موارد روشهای استاندارد  بر روی هر نقشه اجرایی تکرار شود یا حداقل به یک نقشه استاندارد رجوع داده شود

نقشه قالب بندی چیزی بیش از تصویر قالب بندی مورد نظر است. این نقشه دستور العمل مشخصی است که به کارگران چگونگی انجام عملیات معینی را به روش مشخص نشان می دهد. با در نظر داشتن این فکر، نقشه کش می تواند به کمک قوانین ساده زیر کار را به شکل بهتری ارائه دهد

صدور دستورات با بیان امری. به عنوان مثال : در گوشه های ستون پخ 25 میلیمتر  ایجاد کنید به جای  در گوشه های این ستون باید پخ ایجاد شود 

تمامی تذکرات را به شکل مختصر، روشن و صریح بیان کنید و جای هیچ گونه سوء تفاهمی باقی نگذارید

تمامی نقشه ها را بزرگ و روشن تهیه کنید. مقیاس  1 میلیمتر = 30 میلیمتر یا بزرگتر مناسب است- و آنها را با وضوح کامل چاپ کنید تا بعد از دست به دست شدن و تا خوردن مکرر در محل کار و کم رنگ شدن چاپ هنوز برای استفاده کننده خوانا باشد. ابعاد را باید به دقت کنترل کرد و به شکل خوانا نوشت

برای تمامی پروژه ها از نمادها و اختصارات استاندارد آسان فهم استفاده کنید. نمادها را می توان بر روی یکی از نقشه ها جدول بندی کرد

طرح نقشه ها را به شکل استاندارد در آورید

برای شناسایی کامل بخشی از سازه که قالب بندی برای آن استفاده می شود، از کادر عنوان استاندارد، بزرگ و روشنی با فضای کافی استفاده کنید. در صورت امکان نقشه های قالب بندی را به ترتیب استفاده در محل کار شماره گذاری کنید

استفاده ی بجا از تصاویر ایزومتریک به ویژه در مکانهایی که روش های تازه مورد آزمایش قرار می گیرند یا اشکال جدیدی ساخته می شوند به تجسم سریعتر کار توسط کارگران کمک می کند

نقشه های چیدمان کلی و جزئیات

در صورتی که برای کل کار یا بخش اعظم آن از قالب ها صفحه ای یا دیگر اجزای پیش ساخته قالب استفاده می شود، تهیه نقشه مونتاژ یا چیدمان کار که مکان صفحات را نشان دهد، امری اساسی است. چنین نقشه ای می تواند یک چهارچوب یا طرح کلی صرف باشد که تنها ابعاد اصلی مورد نیاز را جهت تعیین مکان اجزای قالب بندی نشان می دهد. برای کمک به تعیین مکان این صفحات در زمان برپایی قالبها، به هر یک از صفحات باید یک علامت مشخصه مناسب اختصاص داد. تمامی صفحات یک شکل و اندازه دارای یک علامت خواهند بود. در صورت تمایل به کمک زیر نویس یا ارقام مشخصه دیگر می توان ترتیب استفاده از صفحات را نیز مشخص کرد

دستورالعمل طراحی قالب بندی

برای تکمیل نقشه چیدمان کلی، برای هر یک از صفحات یا اجزای قالب باید یک نقشه « ساخت » یا جزئیات تهیه کرد که در آن تمامی ابعاد اصلی نشان داده شده باشد، به طوری که سازندکان یا کارگران کارخانه نیازی به مراجعه به نقشه های معماری پیدا نکنند. در نقشه جزئیات باید عدد مشخصه در ارتباط با نقشه اصلی آرایش کلی کار نشان داده شده باشد و مشخص باشد که چه تعداد از هر واحد معین مورد نیاز است. جزئیات اضافی مختلفی نیز برای نشان دادن چگونگی کار در تقاطع ها، گوشه ها، آویز ها، انحناها و دیگر اقلام ویژه ضرورت دارد. اغلب جزئیات کار بر روی همان نقشه به همراه چیدمان کار و دیگر اجزا نشان داده می شود، اما در صورت تهیه یک برگ مشخص برای هر صفحه از قالب اجزای دیکری که باید ساخته شوند کار کارگاهی ساده خواهد شد

در مواردی که به اقلام پیچیده و غیر استاندارد احتیاج است، طرح یا طراح جزئیات اغلب می تواند با ارائه یک طرح تصویری ساده به سازنده جهت تکمیل پلان و نمای معمولی، به تسریع کار کمک کند

قالب بتن داربست ایمن تسکو نقشه 

برای عناصر استانداردی همچون تیرها و ستونهای مستطیلی، برخی پیمانکاران استفاده از برگهای چاپی یا پلی کپی شده ای با طرحهای آماده بخشهای مختلف تیر و ستون ( شکل 4-8 ) را برای ارائه دستورات لازم به کارگران کارگاه یا محل کار در ارتباط با ساخت و نصب بخشهای مختلف قالب مفید یافته اند. طراح به سادگی ابعاد، جزئیات و نکات ضروری را با مداد بر روی نقشه های چاپی طرح درج می کند. سپس سر کارگر یا مهندس مجری می تواند از این طرحها برای هدایت کارگران استفاده کنند. از این برگها می توان برای تهیه صورت مصالح لازم نیز استفاده کرد

مقادیر اصلی طراحی، شرایط بارگذاری و تلرنسهای مربوطه باید بر روی نقشه های آرایش یا برپایی قالب بندی یا توضیحات همراه درج شود. این مقادیر شامل بار زنده، حداکثر سرعت و ترتیب بتن ریزی، دمای بتن، ارتفاع ریزش، وزن تجهیزات متحرک روی قالب بندی، قشارهای پی، تنشهای طراحی، درجه و نوع مصالح قالب، نمودار خیز و دیگر اطلاعات وابسته است. همچنین باید فهرستی از بستها و دیگر لوازم ضروری شامل اسم سازنده، ظرفیت باربری و غیره نیز بر روی نقشه های درج گردد. در شکل 5-8 نوع اطلاعاتی که اغلب باید در این توضیحات آورده شود نشان داده شده است. وجود چنین اطلاعاتی بر روی طرحها یا نقشه های جزئیات ساخت برای استفاده کارگران در ساخت بخشهای منفرد قالب ضرورت ندارد