تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع

برای انجام هرگونه عملیات در ارتفاع ، علاوه بر تامین جایگاه کار ایمن ، استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع الزامی است. تجهیزات حفاظت فردی ، وسایلی هستند که به منظور پیشگیری از سقوط و یا کاهش عوارض و ناشی از سقوط کارگر از ارتفاع به کار می رود.مانند کمربند ایمنی مهار بدن(هارنس) ،لنیارد،قلاب قفل شونده(کارابین)،انواع طناب تکیه گاهی ،عملیاتی،دینامیکی،استاتیکی و پشتیبان

الف - کلاه ایمنی

جهت مراقبت از سر در حین کار در ارتفاع استفاده از کلاه ایمنی اجباری است. این کلاهها الزاما باید در برابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده مقاوم باشند. کلاههای ایمنی کار در ارتفاع زودبست فاقد لبه هستند تا هیچ مانعی جلوی دید کامل کارگران را نگیرد. وزن این کلاهها 430 گرم بوده و دارای بند چرمی و ... می باشند که در برابر حریق و الکتریسیته مقاوم هستند

ب – کارابین

این وسیله برای ایجاد اتصالات سریع و مطمئن کاربرد دارد و دارای تنوع بسیار در نوع و جنس است که هر کدام برای مورد خاصی استفاده می شود که برخی از آنها سیستم قفل شوندگی خودکار دارند. از نظر ساختار فیزیکی به دو شکل موازی و بیضی ساخته می شوند که نوع موازی بیشتر در میانیها و تراورس ها استفاده می شود. مقاومت نوع موازی 1700 کیلوگرم و نوع بیضی در حدود 1300 کیلوگرم است

پ – لنیارد

عمر مفید لنیاردها اغلب 5 سال است ، بنابراین برچسب مشخصات زمان تولید آن را قبل از هر بار استفاده چک کنید. هرگونه ساییدگی ، فرسودگی الیاف ، بریدگی و علائم کشیده شدگی را در لنیارد جستجو کنید

ت - ابزار جاذب شوک

این ابزار وسیله ای است که در روش های ایمن انجام کار در ارتفاع ، به منظور کاهش اثر نیروی ضربه حاصل از سقوط ، مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جاذب شوک باید دارای برچسبی باشد که تاریخ آخرین بازرسی آن را نشان دهد. اگر این برچسب گم شده یا وجود ندارد ، ابزار را به سوپروایزر خود ارجاع دهید تا او سلامت ابزار را تایید نماید

ث – قلاب

قلاب را همواره باید کنترل کنید که هیچگونه ترک ، خوردگی و سوراخ در سطح آن وجود نداشته باشد. اطمینان حاصل کنید که نوک قلاب و چشم آن سالم بوده و آثار هیچگونه خم شدگی و پیچیدگی در آن وجود ندارد. بررسی کنید که مکانیسم قفل کردن قلاب به خوبی کار می کند بطوریکه پس از ورود جسم درون قلاب ، امکان خارج شدن آن وجود نداشته باشد. اطمینان حاصل کنید که فلز شیطانک قدرت کافی داشته و شیطانک را به طور محفوظ و ایمنی کنار نوک قلاب نگاه می دارد. شیطانک را فشار دهید و سپس رها کنید و پس از انجام این کار شیطانک باید درون نوک قلاب قرار گیرد

ج- مهار تمام بدن یا هارنس 

هارنس از جمله تجهیزات پیشگیری از سقوط در ارتفاع محسوب می شوند که به دلیل اینکه فشارهای وارده در حین سقوط را علاوه بر کمر به تنه و شانه ها ودر برخی از انواع به سینه و ران ها نیز توزیع می کنند، از ایمنی بالاتری نسبت به کمربندهای ایمنی برخوردارند و جهت کار در ارتفاع بسیار توصیه می شوند

کارابین

کارابین

لنیارد

لنیارد

کلاه ایمنی

کلاه ایمنی

 

 

هارنس

هارنس

قلاب

قلاب

ابزار جاذب شوک

ابزار جاذب شوک