توری نجات

توری نجات یا توری ایمن

این سیستم معمولا برای حفاظت افرادی استفاده می شود که در ارتفاع بیش از 8متراز سطح ایمن کار می کنند.تور نجات متشکل از شبکه توری است که پس از سقوط چند فوتی افراد یا اجسام در ارتفاع ، مانع سقوط بیشتر آنها می شود.
این سیستم ابتدا بر روی زمین بافته شده و سپس توسط جرثقیل به محل مربوطه منتقل و به نقاطی که از پیش تعبیه شده اند متصل می گردد.تور نجات را می بایست بصورت هفتگی مورد بازبینی و بازرسی قرار داد. و در صورت وقوع رویدادهایی که احتمال می رود به تور صدمه وارد آورده باشد، نیز زم است صحت و سلامت تور بررسی و تایید شود. در صورت مشاهده هرگونه عیبی تور های معیوب و یا قطعات صدمه دیده را باید تعویض کرد. قبل از شروع شیفت بعدی کار حتما باید اجسام و تکه های پرتاب شده بر روی تور نجات را جمع آوری نمود و تور را تمیز کرد

این سیستم به طور کلی باید وزن یک کیسه 400 پوندی شن با قطر حدود 75سانتیمتر که از سطح کار سقوط نماید را داشته باشد. باید توجه داشت که در انجام این آزمایش تور نباید با اجسام زیر آن یا سطوح دیگر تماس پیدا کند

بر خلاف توری های موجود در بازار، توری های نجات زودبست دارای انطباق پذیری بالایی با فرم سازه بنا دارند. این توری ها دارای گواهینامه های بین المللی بوده و مطابق استاندارد  می باشند. این محصولات تحمل سقوط بار ی به وزن 100 کیلوگرم را از ارتفاع 7 متری دارا هستند

هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب می کند باید مطمئن باشد که

تور نجات حداقل 2.4 و حداکثر 4.6 متر پایین تر از ناحیه یا تراز کار نصب شده باشد

تور نجات باید 2.4 متر از هر طرف از کنارهای ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد

تور نجاتی که از چندین تور تشکیل می شود باید بصورت ایمن به هم متصل شده بطوریکه توانایی جذب نیروی  برابر یا بزرگتر را داشته باشد
تور نجات باید به گونه ای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد

 

توری نجات

توری نجات