%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a72

در ساختمان سازی دسترسی به ترازهای بالاتر در نمای ساختمان، یک ضرورت ونیاز است. این دسترسی می بایست توأم با ایمنی، سرعت ، کارایی در بهره برداری باشد. زودبست ابزاری است که قادر به انجام این نوع دسترسی می باشد. با ترکیب و اتصال اجزاء و متعلقات زودبست از قبیل : پایه ، مهار ، مهار مورب (بریس) ، جانپناه ، نردبان متحرک ، پلت فرم ،زیرپایی نردبان دار ، مش حفاظتی ، هندریل و ... به راحتی می توان یک دسترسی ایمن و سریع در هر نوع نمای ساختمانی ایجاد کرد. سطوح پیش رفتگی ها ، پس رفتگی ها ، کنسول ها و ... با زودبست پوشش داده می شود

زودبست یک سیستم داربست بندی حرفه ای جهت دسترسی و کفراژ بندی می باشد. سرعت، ایمنی و دوام سه فاکتورمهم در طراحی این سیستم بوده استو هدف از تولید این محصول برطرف کردن مشکلات فراوانی می باشد که در استفاده از داربست بندی های سنتی وجود دارد. این محصول یک احساس نیاز در صنایع مختلف می باشد. در مدت زمان بسیار کم کارگران نحوه نصب و مونتاژ این سیستم را فرا می گیرند. سعی شده است کلیه استانداردهای موجود در صنایع مختلف ساختمانی و صنعتی در این سیستم رعایت گردد. همچنین کلیه نکات مبحث دوازدهم مقررات ملی در طراحی و تولید این محصول منظور شده است. پوشش رویه این محصولات در دو نوع رنگ و گالوانیزه گرم هستند

داربست نما

05

داربست نما