عنوان پروژه : داربست نما دربند

مکان : تهران – ایران

کارفرما : شخصی

تامین کننده داربست و تجهیرات دسترسی : شرکت تسکو

شرح پروژه

پروژه دربند ساختمانی 10 طبقه واقع در منطقه دربند تهران می باشد که تامین داربست نمای ایمن این پروژه به عهده شرکت تسکو بوده است. ارتفاع این بنا 42 متر است و این در حالی است که عمق گود مجاور این ساختمان 30 متر است. در این پروژه چالش مطرح شده این بود که هر دو کارگاه مجاور یکدیگر نمیخواستند خللی در عملکرد و دسترسی های کارگران به وجود آید. پس از بازدید از کارگاه و رایزنی ها بنا شد براکت هایی در ارتفاع صفر صفر زمین به بنا متصل گردند تا داربست بر روی آنها سوار شود و کارگران هم در بخش نما و هم فونداسیون کارگاه مجاور بطور همزمان مشغول کار باشند