عنوان پروژه : برج مسکونی آبشار

مکان : تهران – ایران

کارفرما : شرکت سامان گستران

تامین کننده توری نجات و تجهیزات ایمنی : شرکت تسکو

شرح پروژه

این  پروژه در منطقه 22 شهرداری تهران و ضلع شمالی اتوبان شهید خرازی و در زمینی به مساحت حدود 26000 مترمربع احداث می گردد. این پروژه شامل 5 برج 21 طبقه از مجموع 11 بلوک می باشد که زیر بنای کل این 5 برج حدود 124000 مترمربع خواهد بود. تعداد واحدهای احداثی در این 5 برج 731 واحد دو و سه خوابه با زیر بنای متوسط مفید حدود 106 متر مربع می باشد. برج ها شامل 3 طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و 17 طبقه مسکونی می باشد

در پروژه های مرتفع نظیر این پروزه ، لزوما باید از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع جهت تامین ایمنی کارگران استفاده گردد. در این پروژه تامین تور های نجات و نصب آنها به عهدهه شرکت تسکو بوده است. این سیستم معمولا برای حفاظت افرادی استفاده می شود که در ارتفاع بیش از 8متراز سطح ایمن کار می کنند.تور نجات متشکل از شبکه توری است که پس از سقوط چند فوتی افراد یا اجسام در ارتفاع ، مانع سقوط بیشتر آنها می شوداین سیستم ابتدا بر روی زمین بافته شده و سپس توسط جرثقیل به محل مربوطه منتقل و به نقاطی که از پیش تعبیه شده اند متصل می گردد.تور نجات را می بایست بصورت هفتگی مورد بازبینی و بازرسی قرار داد. و در صورت وقوع رویدادهایی که احتمال می رود به تور صدمه وارد آورده باشد، نیز زم است صحت و سلامت تور بررسی و تایید شود. در صورت مشاهده هرگونه عیبی تور های معیوب و یا قطعات صدمه دیده را باید تعویض کرد. قبل از شروع شیفت بعدی کار حتما باید اجسام و تکه های پرتاب شده بر روی تور نجات را جمع آوری نمود و تور را تمیز کرد

این پروژه در بهمن ماه سال 1393 شروع گردیده و تخمین زده می شود که تا در سال 96 آماده بهره برداری گردد