عنوان پروژه : توسعه میدان گازی بصره

مکان : بصره - عراق

کارفرما: شرکت الیمامیه

تامین کننده تجهیزات قالب بندی: شرکت تسکو

شرح پروژه

هدف این پروژه تکمیل و توسعه میدان گازی بصره عراق بوده که در آوریل 2013 شروع گردید. شرکت تسکو به عنوان تامین کننده تجهیزات قالب بندی در اجرای این پروژه انتخاب گردید. ابتدا کلیه نقشه های بتن ریزی توسط مهندسین مجرب شرکت تسکو بررسی و سپس محاسبات و طراحی قالب ها  آغاز شد. پس از تاییده نهایی. کلیه نقشه های شاپ به کارخانه تسکو ارسال و اقدامات لازم جهت ساخت قالب ها انجام گردید. در کوتاهترین زمان ممکن کلیه قالب های بتن تولید و به بصره عراق ارسال گردیدند. تامین کلیه تجهیزات قالب بندی این پروژه در سال 2014 به اتمام رسید