عنوان پروژه : پلکان هشت پایه فرمانیه

مکان : تهران- ایران

کارفرما: شرکت

تامین کننده داربست و تجهیزات دسترسی: شرکت تسکو

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. در این پروژه شرکت تسکو عهده دار تامین پلکان موقت هشت  پایه جهت تردد افراد و بار بوده است

پلکان های موقت در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و ارائه می شوند. در این پروژه بنا به میزان بارپذیری و محدودیت های نصب ، از پلکان موقت هشت پایه زودبست که تولید کارخانه تسکو می باشد استفاده شده است. برخی از ویژگی های فنی این پلکان را میتوانید در جدول بالا مشاهده کنید